Galéria

Naši sponzori

Ak si prajete finančne podporiť TIC 2020, kontaktujte nás a my vás budeme bližšie informovať. Sme vám k dispozícii, aby sme vytvorili balík, ktorý spĺňa vaše potreby. Neváhajte nám preto napísať na: tic2020banskabystrica@gmail.com.

Za podporu ďakujeme:

Osobitné poďakovanie patrí vedeniu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za ich organizačný a finančný prínos.

Organizátori by sa tiež chceli poďakovať Európskej komisii-Generálnemu riaditeľstvu pre preklad za ich podporu a finančný príspevok v rámci programu seminára Translating Europe Workshop.

Konferenciu podporili:

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

VEGA 2/0166/19 Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III.

KEGA 026UMB-4/2019 Exaktná učebnica tlmočenia

VEGA 1/0431/19 Model ruskej literatúry na slovenskom knižnom trhu

VEGA 1/0202/21: Reflexia kognitívnych a osobnostných charakteristík v tlmočníckom výkone študentov PaT a profesionálov v reálnom a virtuálnom prostredí (Reflection of Cognitive and Personality Traits in the Interpreting Performance of T&I Students and Professionals in Real and Virtual Environment).

Kontaktujte nás

9 + 8 =

This site is registered on wpml.org as a development site.