Hlavní rečníci

  • Jan Pedersen
  • Lawrence Venuti
  • Susan Bassnett
  • Nadja Grbić

Jan Pedersen

Bývalý predseda ESIST, člen EST

Jan Pedersen študoval na univerzitách v Štokholme, Kodani a Uppsale. PhD obhájil na Štokholmskej univerzite v roku 2007 a v roku 2015 sa stal docentom translatológie. Jeho dizertačná práca s názvom Scandinavian Subtitles je komparatívnou štúdiou televíznych noriem titulkovania v škandinávskych krajinách. Je bývalým predsedom ESIST, členom EST a TraNor ako aj spolueditorom a spoluzakladateľom platforiem Benjamins Translation Library a Journal of Audiovisual Translation. Často vystupuje na medzinárodných konferenciách a medzi jeho publikácie patrí nielen monografia Subtitling Norms for Television (2011), ale aj viacero článkov o titulkovaní, preklade a lingvistike. Okrem toho ako titulkár dlhé roky pracuje v televízii. Jan pôsobí na Štokholmskej univerzite, kde riadi Tlmočnícky a prekladateľský inštitút a venuje sa tam výskumu a vyučovaniu audiovizuálneho prekladu.

Lawrence Venuti

Profesor anglickej literatúry na Temple University vo Philadelphii

Tento teoretik a historik translatológie je zároveň prekladateľom z taliančiny, francúzštiny a katalánčiny. Je autorom kníh The Translator’s Invisibility: A History of Translation (1995, 2. vyd., 2008), The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference (1998), Translation Changes Everything: Theory and Practice (2013), Contra Instrumentalism: A Translation Polemic (2019) a najnovšie Theses on Translation: An Organon for the Current Moment (2019). Zostavoval publikácie Rethinking Translation: Discourse, Subjectivity, Ideology (1992), The Translation Studies Reader (2000; 3. vyd., 2012) a Teaching Translation: Programs, Courses, Pedagogies (2017). Spomedzi jeho prekladateľskej tvorby treba spomenúť najmä dielo Antonie Pozzi Breath: Poems and Letters (2002), antológiu Italy: A Traveler’s Literary Companion (2003), detektívny román Massima Carlotta The Goodbye Kiss (2006), ale aj zbierku skutočných a imaginárnych životopisov Rodolfa Wilcocka, The Temple of Iconoclasts (2014). V roku 2008 sa stal držiteľom ocenenia Robert Fagles Translation Prize za preklad diela Edward Hopper: Poems od Ernesta Farrésa. V roku 2018 získal cenu Northwestern University Global Humanities Translation Prize za preklad Foixovho diela Daybook 1918: Early Fragments. Jeho činnosť podporujú inštitúcie ako Guggenheimova nadácia, National Endowment for the Arts, National Endowment for the Humanities či Institut Ramon Llull.

 

Susan Bassnett

Emeritná profesorka literárnej komparatistiky

Susan Bassnett sa vzdelávala v Dánsku, Portugalsku a Taliansku, vďaka čomu sa už v detstve naučila rôzne jazyky. Na Univerzite vo Warwicku, kde pôsobila dve obdobia ako prorektorka, založila magisterské a doktorandské študijné programy v odboroch literárna komparatistika a translatológia. Prednáša a vedie workshopy po celom svete. V rámci výskumu sa v súčasnosti zaoberá prekladom a pamäťou. Medzi jej najznámejšie diela patria publikácie Translation Studies (1980, najnovšia 4. edícia vyšla v roku 2014) a Comparative Literature (1993), ktoré sa v daných oblastiach zaradili do kánonu. S Petrom Bushom napísala knihu The Translator as Writer (2006). V roku 2015 publikovala v rámci série Routledge New Critical Idiom monografiu s názvom TRANSLATION a v roku 2018 zostavila pre Routledge publikáciu Translation and World Literature. Od roku 2017 je porotkyňou súťaže Women Writers in Translation Prize. Susan Bassnettová je nielen translatologička a prekladateľka, ale aj úspešná poetka.

Nadja Grbić

Výskumníčka v oblasti translatológie a prekladateľka, Univerzita v Grazi

Nadja Grbić je lingvistka, slavistka a držiteľka doktorátu zo sociolingvistiky. Počas štúdia pracovala na výskume multilingvalizmu v ranom detstve. V roku 1989 sa zamestnala ako odborná asistentka na Katedre translatológie Univerzity v Grazi a v roku 1994 získala postavenie vedeckej pracovníčky. Do dnešného dňa má na konte dvanásť národných a medzinárodných vedeckovýskumných projektov v hodnote 1,6 milióna eur, ktoré sa okrem iného týkali tlmočenia a lexikografie posunkovej reči. Na katedre translatológie vytvorila a založila prvý denný študijný program pre tlmočníkov posunkovej reči, a to v čase, keď podobné programy vo všeobecnosti existovali len na katedrách so zameraním na lingvistiku, sociálnu prácu či zdravotníctvo.

 

Kontaktujte nás

2 + 6 =

This site is registered on wpml.org as a development site.